Подготовка к ВНО-2012

 

 ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ МІСТИТИМУТЬ

ТЕСТИ 2012 РОКУ:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. За кожне

правильно виконане завдання дається 1 бал.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). За кожну

правильно обрану логічну пару дається 1 бал. Максимальна кількість

балів – 4.

Завдання на встановлення правильної послідовності. За 4

правильно розташованих події – 2 бали; 3 події – 1 бал, 2-0 – завдання

вважається невиконаним.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести

запропонованих варіантів відповідей. Максимальна кількість балів –3.

Завдання на заповнення пропусків у тексті. Максимальна

кількість балів –1.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Максимальна

кількість балів –2.

Завдання з розгорнутою відповіддю. Максимальна кількість балів

–24 (українська мова та література) та 20 балів – іноземні мови.

Російська мова

Загальна кількість завдань – 51.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість тестових

балів – 89.

Іноземні мови (англійська,

іспанська, німецька, французька)

Загальна кількість завдань – 43.

Час виконання завдань – 120 хв.

Максимально можлива кількість тестових

балів – 62.

Історія України

Загальна кількість завдань – 60.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість тестових

балів – 89.

Всесвітня історія

Загальна кількість завдань – 60.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість тестових

балів – 89.

Українська мова та література

Загальна кількість завдань – 61.

Час виконання завдань – 180 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 111.

Географія

Загальна кількість завдань – 56.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 86.

Математика

Загальна кількість завдань – 32.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 52.

Фізика

Загальна кількість завдань – 36.

Час виконання завдань – 180 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 54.

Хімія

Загальна кількість завдань – 60.

Час виконання завдань – 150 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 94.

Біологія

Загальна кількість завдань – 60.

Час виконання завдань – 120 хв.

Максимально можлива кількість

тестових балів – 86.

До уваги абітурієнтів! Визначення результатів проводиться у

шкалі від 100 до 200 балів за підсумками конвертації в них тестових

балів. Оцінка за шкалою 100–200 балів є рейтинговою, що вказує на

місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів з

певного предмета тестування